Szolgáltatási feltételek

A Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (a továbbiakban a "Társaság") a 888 vállalatcsoport tagjaként Gibraltár vonatkozó törvényei alapján jött létre. A Társaság internet alapú szerencsejáték szolgáltatását és működését, amely többek között online kaszinó, póker, sportfogadás és bingó játéklehetőség biztosítására terjed ki, a gibraltári komány engedélyezi és szabályozza a 2005. évi gibraltári szerencsejáték törvény rendelkezései szerint. KÉRJÜK, HOGY ALAPOSAN OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZZE AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET ("SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK), MIELŐTT MEGKEZDENÉ A TÁRSASÁG SZOLGÁLTATÁSAINAK A HASZNÁLATÁT.
MEGJEGYZÉS: Ha Ön az Egyesült Királyságból (a továbbiakban: "Egyesült Királyság") játszik vagy onnan hoz létre fiókot, a (alább részletezett) Felhasználói Szerződés vonatkozásában szerződő félnek a Cassava Enterprises Gibraltar Limited vállalatcsoporthoz tartozó 888 UK Limited minősül. Amennyiben 2014. november 1-je előtt hozta létre fiókját az Egyesült Királyságban, a jelen Felhasználói Szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek a Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited társaságról átszállnak a 888 UK Limited társaságra. Mindkét fenti esetben bármely utalás a Felhasználói Szerződésben a "Társaságra" a 888 UK Limited társaságra történő utalásként értelmezendő. A "UK játékosok" fejezetben leírt további feltételek ugyancsak érvényesek minden Játékosra.
A gibraltári törvények szerint bejegyzett 888 UK Limited internet alapú szerencsejáték-szolgáltatását és működését, amely többek között online kaszinó, póker, sportfogadás és bingó játéklehetőség biztosítására terjed ki, a gibraltári komány engedélyezi és szabályozza a 2005. évi gibraltári szerencsejáték törvény rendelkezései szerint.
A Társaság szerencsejáték szolgáltatásokat nyújt saját márkatermékei (a továbbiakban külön-külön: "házi fejlesztésű"), illetve harmadik felek által létrehozott úgynevezett "fehércímkés" termékek (a továbbiakban külön-külön: "Fehércímkés márkatermék") révén. Az Interneten (a továbbiakban: "Internetes platform") kívül a Társaság időről időre alternatív platformon is kínálhatja termékeit. Ezek a következők lehetnek: (i) interaktív televízió, (ii) mobil szerencsejáték platform, (iii) fedélzeti szórakoztató platform, (a továbbiakban külön-külön "Alternatív platform").
Amikor Ön a Társaság szerencsejáték-szolgáltatásait az Internetes platform vagy az Alternatív platform alkalmazásával használja, a Szolgáltatás feltételei lépnek érvénybe addig a mértékig ameddig az az adott körülmények között indokolt.
A Szolgáltatás feltételein és az Adatvédelmi szabályzat rendelkezésein (amelyek áttekintése javasolt) túlmenően a Társaság által nyújtott szerencsejáték-szolgáltatás felhasználásának feltétele az összes további, időről időre alkalmazandó, az aktuálisan használt szerencsejáték-szolgáltatásra vonatkozó szabályok szigorú betartása; a vonatkozó szabályok többek között az alábbiak lehetnek: a "Bónuszszabályzat", a "Pénzfelvételi szabályzat", a "Felelősségteljes szerencsejáték szabályai", a "Versenyszabályzat", a "Házszabályok", a “Kapcsolatbontásra vonatkozó szabályok”, a "888sport Sportfogadási szabályzat", (a továbbiakban együttesen: "További szabályok") az adott esettől függően időről időre frissítve. A Szolgáltatás feltételei az azok szerves részét képező Adatvédelmi szabályzattal és a További szabályokkal együtt képezi a Játékos és a Társaság között létrejött, kötelező erejű jogi dokumentumot (a továbbiakban: "Felhasználói Szerződés").


1. Bevezető

 • A Társaság oldalán történő regisztrációval és/vagy a Társaság szerencsejáték-szolgáltatásainak használatával és/vagy az "Elfogadom a Részvételi feltételek" (vagy bármely más hasonló szövegezés) jelölőnégyzet bejelölésével és/vagy a Szoftver letöltésével, telepítésével és használatával Ön saját magára nézve teljes egészében és fenntartások nélkül kötelezőnek fogadja el a Felhasználói Szerződést. Eszerint a Felhasználói Szerződés Ön és a Társaság között létrejött, jogilag kötelező erejű dokumentumot képez, amely a szerencsejáték-szolgáltatásunk felhasználásának módját határozza meg.
 • Ön és a Társaság közötti összes tranzakció a Társaság fő szervereinek működési helyén, Gibraltárban valósul meg.
 • A Társaság szoftvere, ami mind letölthető, mind pedig letöltést nem igénylő változatban, akár az Internetes platform vagy az Alternatív platform alkalmazásával is elérhető (a továbbiakban: "Szoftver"), lehetővé teszi az Ön számára a szerencsejáték-szolgáltatások (a továbbiakban: "Szolgáltatás") felhasználását. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvert felfüggessze, módosítsa, abból elvegyen vagy ahhoz hozzátegyen saját belátása szerint azonnali hatállyal és előzetes értesítési kötelezettség nélkül. A Társaság nem vállal felelősséget az esetleges módosításokból eredő veszteségért és ezen a jogcímen a játékosok nem indíthatnak semmilyen keresetet a Társasággal szemben.
 • A Szoftvert és a Szolgáltatást a Játékos kizárólag a saját fiókján keresztül érheti el. Más személy fiókjának a használata a Szoftver eléréséhez és a Szolgáltatás használatához szigorúan tilos. Amennyiben Ön más személy fiókjának használatával kívánja a Szolgáltatást használni, jogunkban áll az összes fiókját azonnali hatállyal zárolni, a fiókokon rendelkezésre álló összegeket visszatartani és eltiltani Önt a Szolgáltatás jövőbeli használatától.
 • Amennyiben szükséges, a Társaság saját belátása szerint megakadályozhatja az egyazon családból vagy egyazon háztartásból kezdeményezett többszörös fiókok nyitását vagy felhasználását. A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a többszörös fiókok nyitásának megelőzését illetően, de jogában áll bármely, többszörös fiókot nyitó személy ellen szükség szerint fellépni, ideértve egyebek között az érintett fiókokon elhelyezett pénzösszegek visszatartását, valamint az egyazon háztartásban nyitott fiókok esetét is a fiókok megnyitásakor megadott regisztrációs adatoktól függetlenül.

2. A Részvételi feltételek elfogadása

 • Amennyiben nem ért egyet a Felhasználói Szerződés bármely rendelkezésével, azonnal szüntesse meg a Szoftver használatát és távolítsa el a Szoftvert a számítógépéről és/vagy minden más eszközről.
 • Fenntartjuk a jogot arra, hogy időről időre megváltoztassuk, módosítsuk, vagy frissítsük a Felhasználói Szerződés bármely rendelkezését, amelyről minden esetben értesítjük Önt a Felhasználói Szerződés új, módosított változatának közzétételével a saját fejlesztésű és fehércímkés termékeink megfelelő internetes oldalain. A Felhasználói Szerződés mindennemű módosítása az Internetes oldalon történő megjelenést követő 14 napon belül lép érvénybe kivéve, ha az annál korábbi érvénybelépést törvényi kötelezettség, jogszabály vagy irányelv írja elő, amely esetben a Szolgáltatás vagy a Szoftver határidőn túli használata a Játékos részéről a Felhasználói Szerződés módosításának elfogadásaként értelmezendő. A Játékos saját felelőssége megismerni a Felhasználói Szerződés megfelelő, aktuális rendelkezéseit és feltételeit, ezért azt tanácsoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szerződés frissítéseit. MEGJEGYZÉS: Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségünket rendkívül komolyan vesszük, ezért az Adatvédelmi szabályzat módosítása kizárólag az abban meghatározottak szerint történhet.

3. Törvényi megfelelés

 • Az interneten megvalósuló szerencsejáték nem mindenhol legális. Ezennel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Társaság semmilyen jogi tanácsot vagy biztosítékot nem nyújt a Szolgáltatás használatával kapcsolatban és a Társaság semmilyen nyilatkozatot nem tesz a Szolgáltatás törvényességével kapcsolatban az Ön lakhelye vonatkozásában. Kérjük, ellenőrizze az Ön illetékességi helye szerinti törvényeket, mielőtt regisztrálna a Társaság oldalán és megkezdené a Szolgáltatás használatát.
 • A Szolgáltatás olyan felhasználóknak ajánljuk, akiket a lakóhelyük szerinti törvények nem zárnak ki az interneten megvalósuló szerencsejáték gyakorlásából. A Társaságnak nem áll szándékában lehetővé tenni az Ön számára, hogy a vonatkozó törvényeket megszegje. Ezennel kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a Szoftver és a Szolgáltatás felhasználása az Ön részéről mindenben megfelel a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak. A Társaság nem vállal felelősséget a Szoftver és/vagy a Szolgáltatás illegális vagy jogosulatlan használatáért. Amennyiben kételyei merülnek fel a Szoftver és a Szolgáltatás felhasználásának jogszerűségét illetően, kérjük, forduljon jogi tanácsért az Ön lakhelye szerinti illetékességű jogtanácsoshoz. A jelen feltételek elfogadásával Ön vállalja, hogy a lehetősége szerinti mértékben elősegíti a Társaság működésének törvényi és jogszabályi megfelelőségét.
 • Egyebek mellett az Egyesült Államokból, Izraelből, vagy Törökországból játszó személyek nem nyithatnak fiókot a Társaság által üzemeltetett oldalakon, illetve nem fizethetnek be és nem használhatják a Szolgáltatásokat. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy saját döntése alapján időről időre módosítsa azon országok körét, amelyből nem fogad be felhasználókat.

4. Részvétel

 • 18. életévét be nem töltött személy, illetve olyan személy, aki nem elégíti ki a nagykorúság adott törvényi követelményeit (a továbbiakban "nagykorú") a vonatkozó helyi rendelkezések értelmében - attól függően, hogy melyik szigorúbb - semmilyen körülmények között nem töltheti le a Szoftvert és nem használhatja a Szolgáltatást, illetve bármely, a nagykorúság követelményét ki nem elégítő személy, aki letölti a Szoftvert vagy használja a Szolgáltatást, a Felhasználói Szerződés rendelkezései szerint törvénysértést követ el. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely esetben az életkor igazolására kérje a játékosokat annak érdekében, hogy kizárja a nem nagykorú játékosok Szolgáltatáshoz való hozzáférését. A Társaság zárolhatja a fiókot és/vagy kizárhatja a Játékost a Szoftver vagy a Szolgáltatás felhasználásából, amennyiben az életkorát a Játékos nem tudja igazolni, vagy ha a Társaság azt gyanítja, hogy a Játékos nem nagykorú. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az életkor igazolásáig a fiókon elhelyezett összeget visszatartsa.
 • Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy bármikor ellenőrizzük az Ön regisztrációs adatait, így az Ön nevét, lakcímét, életkorát, és fizetéshez használt eszközeit is és az azonosításhoz bizonyos dokumentumokat kérjünk be Öntől. A dokumentumok között szerepelhet személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló okmány, mint pl. közüzemi számla, a befizetésre vonatkozó okirat. A kért okmányokat a Pénztáron keresztül töltheti fel. Amennyiben szükséges, a Társaság kérheti a dokumentumok másolatának közjegyző általi hitelesítését, azaz a másolatok közjegyzői pecséttel és aláírással való ellátását. Amennyiben a Társaság hitelesítő okmányok feltöltésére vonatkozó kérését az adott Játékos nem elégíti ki, a Társaság saját belátása szerint megszűntetheti a fiókot és visszatarthatja a fiókon elhelyezett betétet. Amennyiben a feltöltött dokumentumok nem felelnek meg a belső biztonsági ellenőrzés során (pl. felmerül az okmányok meghamisításának a gyanúja, vagy felmerül a félrevezetés szándéka), a Társaság nem köteles a dokumentumok befogadására és semmilyen módon nem kötelezhető a dokumentumok vizsgálatáról vagy a kifogás pontos jellegéről visszajelzést nyújtani.
 • Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, bármely okból, bármely tag esetén háttérellenőrzést végezzünk és ennek kapcsán vonatkozó dokumentációt kérjünk be ideértve (de nem kizárólagos jelleggel) a személyazonosság ellenőrzését, a rendelkezésre álló egyenleg ellenőrzését, illetve a játékos korábbi tevékenységének, előzményeinek bármilyen jellegű vizsgálatát. A vizsgálat alapja minden esetben egyedi és az adott esettől függ, de beletartozhat többek között az adott játékos regisztrációs adatainak, pl. nevének, lakcímének és életkorának, pénzügyi tranzakcióinak ellenőrzése, és a játékos pénzügyi helyzetének és/vagy korábbi játékosi tevékenységének vizsgálata. A Társaság semmilyen értesítési kötelezettséget nem vállal a játékosok felé az ilyen típusú vizsgálatok esetleges elindításával kapcsolatban. A Társaság jogosult harmadik személyeket is bevonni a szükséges vizsgálatok elvégzése érdekében. A vizsgálat negatív vagy bizonytalan eredménye alapján a Társaság saját hatáskörben és belátása szerint jogosult a játékos számláját megszüntetni és az ilyen számlán elhelyezett pénzösszeget visszatartani.
 • Az alkalmazásuk során, illetve az alkalmazásuk megszűntét követő 24 hónapig sem közvetett, sem közvetlen módon nem használhatják a Szolgáltatást a Társaság, vagy a Társaság bármely cégcsoportjába tartozó cég, vagy annak beszállítóinak, kereskedőinek vagy fehércímkés partnereinek tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, tanácsadói vagy ügynökei. Ez a korlátozás a fenti személyek családtagjaira is vonatkozik, és a bekezdés vonatkozásában a 'családtag' alatt többek között házastárs, élettárs, szülő, gyermek vagy testvér értendő. Továbbá nem tölthetik le a Szoftvert és nem használhatják a Szolgáltatást gibraltári lakosok, illetve gibraltári jogi státuszú személyek.

5. Információs technológia/Szellemi tulajdon

 • A Társaság ezennel a Játékosra ruházza a Szoftver telepítésére és a Szoftver és annak tartalmának felhasználására vonatkozó nem kizárólagos, át nem ruházható, tovább nem engedélyezhető jogot ideértve többek között a szerzői és szellemi tulajdonjogokat a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználói Szerződés rendelkezései szerint. A Szoftvert a felhasználó merevlemezre vagy más adattárolóra telepítheti és háttérmentést is készíthet a Szoftverről azzal, hogy az ilyen háttérmentést kizárólag az érintett felhasználó használhatja fel a Szolgáltatással kapcsolatban olyan számítógépen, amely elsődleges felhasználója az érintett játékos. A Szoftverkódot, -struktúrát és szervezetet szellemi tulajdonjog védi. Ennek értelmében tilos:
  1. a Szoftvert másolni, továbbforgalmazni, kiadni, visszafejteni, módosítani, lefordítani, vagy a forráskódhoz hozzáférni azzal a szándékkal, hogy annak felhasználásával származékos terméket hozzanak létre;
  2. értékesíteni, átruházni, továbbengedélyezni, átadni, forgalmazni vagy kölcsönadni;
  3. elérhetővé tenni a Szoftvert bármely harmadik személy számára számítógépes hálózaton vagy más módon;
  4. a Szoftvert exportálni bármely másik országba (akár fizikai vagy elektronikus eszközzel); vagy
  5. a Szoftvert a vonatkozó törvények és jogszabályok megsértése mellett használni.
   (a továbbiakban: "Tiltott tevékenységek").
  Kizárólag a Játékos felelős mindennemű Tiltott tevékenység jutalékából származó vagy azzal kapcsolatban felmerülő mindennemű kárért, költségért és kiadásért. A játékos köteles azonnal értesíteni a Társaságot mindennemű Tiltott tevékenységről amint tudomást szerez az abból származó jutalék keletkezéséről, illetve minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy segítse az ilyen eset Társaság általi kivizsgálását.
 • A házi fejlesztésű és a fehércímkés termékekkel kapcsolatos márkanevek és az (alább meghatározott) oldalak, valamint egyéb márkajelek, szolgáltatás-védjegyek és/vagy kereskedelmi nevek, amiket a Társaság a saját nevében vagy fehércímkés partnereivel együtt időről időre használ (a továbbiakban: "Márkajelek") a Társaság vagy annak bármely cégcsoportjának, licencadójának, fehércímkés partnerének márkajele, szolgáltatás-védjegye és/vagy kereskedelmi neve, amely entitások fenntartják a Márkajelekhez fűződő összes jogot. A Társaság vagy annak bármely cégcsoportja és/vagy licencadója és/vagy fehércímkés partnere birtokolja a márkajelek használatára vonatkozó jogokon túl a Szoftverhez, valamint a Szoftver révén vagy az interneten elérhető (a továbbiakban "Oldal tartalom") képekhez, felvételekhez, grafikához, fényképekhez, animációkhoz, videókhoz, zenéhez, hanganyaghoz és szöveghez fűződő jogokat; az Oldal tartalmat szerzői jog és/vagy más szellemi tulajdonjog védi. Ezennel tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás vagy a Szoftver felhasználásával Ön nem szerez semmilyen Márkajelhez vagy Oldaltartalomhoz fűződő jogokat és a Szolgáltatást és Szoftvert kizárólag a Felhasználói Szerződés rendelkezéseivel összhangban használhatja fel.

6. A Játékos nyilatkozatai és vállalásai

A Szolgáltatások és a Szoftver felhasználásával kapcsolatos, a Játékosra ruházott jogok figyelembevételével a Játékos kijelenti, szavatolja, vállalja és megerősíti, hogy:

 • A Játékos a Felhasználói Szerződés szerinti korkövetelményt kielégíti, cselekvőképes és saját tetteiért vállalja a felelősséget.
 • A Játékos által a Társaság részére akár a regisztráció során vagy azt követően bármely más időpontban szolgáltatott adatok, ideértve a fizetési tranzakciók során megadott adatokat is a valóságnak megfelelnek, aktuálisak és hiánytalanok és egyeznek a hitel-/betéti kártyá(ko)n szereplő vagy egyéb ki-/befizetéshez használt számlanévvel. A fentiek korlátozása nélkül amennyiben a Játékos olyan hitel-/betéti kártyát vagy egyéb fizetési eszközt használna, ami nem a saját tulajdonában és saját nevén van, abból indulunk ki, hogy a Játékos teljes és kielégítő mértékű előzetes felhatalmazással rendelkezik a tulajdonostól és/vagy attól a személytől, akinek a neve szerepel a fizetési eszközön arra, hogy az itt meghatározott célokra felhasználja az adott fizetőeszközt. Semmilyen kötelezettségünk nincs arra nézve, hogy vizsgáljuk az ilyen jellegű felhatalmazás meglétét és semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a Játékos által ezzel kapcsolatban tett nyilatkozatainak vonatkozásában. A Játékos köteles a Társaság számára megadott adatokban beálló változásokat haladéktalanul bejelenteni. Időről időre a Játékos köteles bizonyos dokumentumokkal igazolnia a befizetéshez használt hitelkártya adatait. Az igazolás eredményétől függően engedélyezhető, illetve megtagadható a korábban használt hitelkártya további használata a fiókhoz rendelt számla feltöltésére. Amennyiben bármely, számunkra szolgáltatott adat nem valós, pontatlan, félrevezető vagy bármely más módon hiányos, az a Játékos szerződésszegésének minősül és fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy azonnal felfüggesszük a játékos fiókját és/vagy megakadályozzuk a Szoftver vagy a Szolgáltatás Játékos általi használatát, illetve, hogy bármely egyéb intézkedést foganatosítsunk.
 • A Társaság által üzemeltetett fiók kizárólag a játékos számára létesült. A Játékos nem engedheti át a fiók felhasználási jogát másra (ideértve a családtagokat is), nem adhatja át jelszavát vagy azonosító adatait másnak a Szolgáltatáshoz vagy a Szoftverhez történő hozzáférés elősegítése érdekében, és egyben teljes felelősséget vállal minden, harmadik személy által, a fiókkal kapcsolatban folytatott tevékenység vonatkozásában. A Játékos nem hozhatja nyilvánosságra harmadik fél előtt a fiókhoz tartozó felhasználónevét vagy jelszavát és minden tőle telhetőt köteles megtenni az adatok biztonságos megőrzése érdekében. A Játékos köteles minket azonnal értesíteni, ha azt gyanítja, hogy a fiókját harmadik fél használja és/vagy harmadik fél hozzáfért a fiókhoz tartozó felhasználónévhez vagy jelszóhoz annak érdekében, hogy kivizsgálhassuk az ügyet, amely során a Játékos kéréseink alapján köteles mindenben együttműködni velünk.
 • A Játékos felel a felhasználónév és a jelszó biztonságáért a saját személyi számítógépén vagy az internetes hozzáférésének a helyén. Amennyiben a felhasználónév-jelszó kombináció hackerek kezére kerülne a Játékos gépét fertőző vírus vagy rosszindulatú szoftver miatt, a felelősség kizárólag a Játékost terheli. A Játékos köteles azonnal bejelenteni minden gépfeltörési kísérletet vagy biztonsági sérülést a Társaság számára.
 • A Játékos köteles ellenőrizni és megállapítani, hogy a Szolgáltatás Játékos általi felhasználása nem sérti a Játékos lakóhelye szerinti érvényes törvényeket és jogszabályokat.
 • A Játékos tisztában van a Szolgáltatást és az internetes szerencsejátékot szabályozó módszerekkel, szabályokkal és eljárásokkal. A Játékos tudomásul veszi, hogy saját felelőssége biztosítani azt, hogy a fogadások és a játékok adatai megfelelőek. A Játékos nem követ el semmilyen olyan cselekményt vagy nem tanúsít olyan magatartást, ami a Társaság hírnevének csorbítására alkalmas.
 • A Játékos teljes mértékben tisztában van a Szolgáltatás révén folytatott szerencsejáték-tevékenységből eredő pénzvesztés lehetőségével és veszélyével és ezzel kapcsolatban vállal minden vonatkozó felelősséget. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatást kizárólag saját akaratából, felelősségére és kockázatára használja. A Játékos vállalja, hogy a szerencsejátékból származó veszteséggel kapcsolatban semmilyen igénnyel nem él a Társasággal, a 888 cégcsoportba tartozó társasággal, azok igazgatóival, tisztségviselőivel és alkalmazottaival szemben, illetve bármely vagy bármely "fehércímkés" termékkel kapcsolatban.
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásra történő regisztráció és a Szolgáltatás használata során a Játékos köteles bizonyos személyes adatok átadására (ideértve a fizetési módra vonatkozó információkat is). A Játékos által számunkra átadott adatokat a legnagyobb körültekintés mellett kezeljük, azokat harmadik fél számára nyilvánosságra nem hozzuk kivéve az Adatvédelmi szabályzatunk szerint meghatározott eseteket. Fontos, hogy elolvassa Adatvédelmi szabályzatunkat és elfogadja a személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseinket.
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szoftver harmadik felek által létrehozott funkciókat is tartalmaz, amelyek telepítése történhet a Szoftver telepítése során is, és amelyek frissítése időről időre automatikus lehet. Ezek a funkciók egyebek mellett hozzáférhetnek a Játékos készülékén tárolt leosztás előzményhez annak érdekében, hogy a megfelelő promóciók és értesítések eljuthassanak a Játékoshoz. A Játékos letilthatja a leosztás előzmény nyilvántartását vagy akár el is távolíthatja a funkciót.
 • A Játékos az internetes oldalainkat (a továbbiakban: "oldalak"), a Szolgáltatást és a Szoftvert a Felhasználói Szerződésbe foglalt, időről időre módosuló rendelkezések maradéktalan kielégítése mellett használja, illetve a Játékos vállalja, hogy betartja a Szolgáltatás részét alkotó, a játék felhasználására vonatkozó szabályokat és utasításokat.
 • A Játékos kizárólagos felelőssége a számára kifizetett nyeremények után fizetendő kormányzati, adóügyi, vagy más hivatali adó és illeték nyilvántartása, befizetése és könyvelése.
 • A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság a Játékos által nyert nyereményösszegeket a Játékos felhasználónevével együtt nyilvánosságra hozhatja a saját oldalain és/vagy a közösségi hálókon.
 • A Játékos kizárólagos felelőssége a Szolgáltatás és a Szoftver felhasználásához szükséges telekommunikácós hálózati és internetes hozzáférési szolgáltatások és egyéb jóváhagyások és engedélyek biztosítása.
 • A Játékos köteles a Szolgáltatást és a Szoftvert jóhiszeműen használni mind a Társasággal, mind pedig a Szolgáltatást használó többi játékossal szemben. Amennyiben a Társaság azt gyanítja, hogy a Játékos a Szolgáltatást és a Szoftvert rosszhiszeműen használja, a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékos fiókját a Szolgáltatással és minden egyéb, a Játékos által a Társaságnál fenntartott fiókjával együtt megszüntesse és a fiókokon lévő pénzösszegeket zárolja. A Játékos ezennel kifejezetten lemond minden, ebben a vonatkozásban a Társasággal szemben indítandó jövőbeli igényről és keresetről.
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy egyes, a Szolgáltatásban szereplő játékok "közös asztalon" játszhatók, ami lehetővé teszi a Társaság számára, hogy felhasználókat hozzon össze saját, házon belüli termékei és fehércímkés termékei révén. A játékos tudomásul veszi, hogy a Társaság saját belátása szerint a Játékost beültetheti a közös asztalokhoz, illetve hogy a Felhasználói Szerződés megsértésével arányosan jogosult a Játékost kizárni a házon belüli és a fehércímkés termékek használatából.
 • A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az önkizárás lehetőségével él, az önkizárás meghatározott tartama alatt nem nyithat és nem használhat új fiókot egyik oldalunkon sem egészen addig, amíg az önkizárás tartama le nem jár és a fiókját újra nem aktiváljuk. Amennyiben a Játékos a fenti rendelkezést megszegi, jogunkban áll bármely újonnan nyitott fiókját és az ott elhelyezett összegeket zárolni. Nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy az újonnan nyitott fiókon keresztül megjátszott vagy nyert összeget kifizetjük a Játékosnak. Az önkizárással kapcsolatban további információt a Felelősségtudatos játékról szóló bekezdésben talál.
 • A Játékos elfogadja, hogy az egymás elleni játékban a Játékos más játékosokkal szemben hátrányban lehet műszaki problémák, mint pl. a alacsonyabb hálózati sebesség vagy lassúbb vagy gyengébb teljesítményű végfelhasználói eszközök miatt. Ezenkívül az "élő" televíziós események és más közvetítések késve vagy késleltetve jelenhetnek meg a Játékos oldalán, ami eredményezheti azt, hogy más játékosok frissebb adatokkal rendelkeznek a közvetített eseménnyel kapcsolatban.

7. Az Oldal és a Szolgáltatás tiltott használata

 • Illegális pénzek és törvénybe ütköző cselekmények: Ezennel kijelenti, hogy az Oldalakon a szerencsejáték folytatására felhasznált összegek nem illegális eredetűek és kijelenti, hogy a Szolgáltatást nem használja fel egyfajta pénzátutaló rendszerként. Nem használhatja fel a Szolgáltatást semmilyen törvénybe ütköző vagy csalárd cselekmény vagy tiltott tranzakció végrehajtására (ideértve a pénzmosást is) bármely (de különösen a gibraltári) törvények illetékessége szerint. Amennyiben a Társaságnak jó oka van feltételezni, hogy Ön csalárd, törvénytelen vagy helytelen cselekményben vesz vagy vett részt, ideértve többek között a pénzmosást vagy bármely más, a Felhasználói Szerződés rendelkezéseibe ütköző cselekményt is, az Ön hozzáférése a Szolgáltatáshoz és/vagy a fiókja azonnali hatállyal felfüggeszthető. Amennyiben a fiókját ilyen esetben megszűntetjük vagy zároljuk, a Társaság semmilyen kötelezettséget nem vállal a fiókon elhelyezett összegek visszatérítésére. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszűntetésén és/vagy a fiók zárolásán túl a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy meggátolja a Játékos hozzáférését a Társaság más weboldalaihoz vagy szervereihez, illetve a Társaság által kínált egyéb szolgáltatásokhoz. A Társaságnak jogában áll az illetékes hatóságokat, más online szolgáltatókat és bankokat, hitelkártya kibocsátó cégeket, elektronikus fizetési szolgáltatásokat kínáló cégeket és egyéb pénzintézeteket (a továbbiakban: "Érintett Harmadik Felek") értesíteni, amely során jogában áll az Ön személyazonosító adatait megadni a vélt törvényellenes, csalárd vagy helytelen tevékenységének leírásával együtt és Ön köteles a Társasággal együttműködni a cselekmény kivizsgálásában. A tisztességes játék (fair play) biztosítása érdekében az Oldalainkon tilos alkalmazni bármilyen elismert fogadási eljárást a ház rendes nyereségének megakadályozása érdekében. Amennyiben a fiókján a játék stílusa arra utal, hogy Ön ilyen fogadási technikákat alkalmaz, azonnali hatállyal zároljuk az Ön fiókját és a rajta lévő összeget.
 • Beavatkozás: Kifinomult technológiát fejlesztettünk ki annak érdekében, hogy kiszűrjük és azonosítsuk azokat a játékosokat, akik a Szolgáltatást vagy a Szoftvert csalárd vagy törvénybe ütköző módon használják fel. Tilos a Társaság biztonsági intézkedéseihez hozzáférni, vagy azt megkísérelni, a biztonsági eljárások működésébe bármilyen módon beavatkozni, az intézkedéseket feltörni. Amennyiben a Társaság úgy véli, hogy Ön a fenti bekezdést megszegte, saját belátása szerint a Társaság letilthatja az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz és/vagy zárolhatja a fiókját és a Társaság értesítheti az Érintett Harmadik Feleket a bekezdésbe ütköző cselekményről.
 • Szoftveres segédeszközök: A Szolgáltatások használata során és azzal összefüggésben tilos minden olyan szoftver vagy robot használata, amely saját meglátásunk szerint mesterséges intelligenciával rendelkezik (a továbbiakban: "Szoftveres segédeszköz") Folyamatosan ellenőrizzük a Szolgáltatások használatát azzal a céllal, hogy felismerjük és beazonosítsuk az ilyen segédeszközök használatát. Abban az esetben, ha felmerül a szoftveres segédeszköz használatának a gyanúja, a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint intézkedéseket foganatosítson, így jogosult a visszaélő személy Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megakadályozására, a felhasználó fiókjának megszüntetésére és a számlán lévő pénzösszegek befagyasztására.
 • Kapcsolat szándékos bontása: Az Oldalakon történő játék során tilos a kapcsolat szándékos bontása. Bonyolult eljárásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy kiszűrjük és pontosan beazonosítsuk azokat a felhasználókat, akik játék közben szándékosan megszakítják az internetes kapcsolatukat. Amennyiben a Társaság saját belátása szerint megállapítja, hogy Ön megszegte a fenti bekezdést, a Társaság azonnali hatállyal letilthatja az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz és/vagy zárolhatja a fiókját. Amennyiben a fiókját ilyen esetben megszüntetjük vagy zároljuk, a Társaság semmilyen kötelezettséget nem vállal a fiókon elhelyezett összegek visszatérítésére. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszüntetésén és/vagy a fiók zárolásán túl a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy megakadályozza a Játékos hozzáférését a Társaság más weboldalaihoz vagy szervereihez, illetve a Társaság által kínált egyéb szolgáltatásokhoz.

8. A fiók

 • A fiókot kizárólag a fiók tulajdonosa használhatja. A fiókot tilos bármilyen szakmai, üzleti vagy kereskedelmi célra felhasználni.
 • A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget a fiók harmadik fél általi felhasználásáért és semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre a Játékos jelszavával történő visszaélés miatt vagy a fiók jogosulatlan használatából eredő veszteségért; minden olyan tranzakció, amely a megfelelő felhasználónév és jelszó kombináció használata után teljesül, érvényesnek minősül függetlenül attól, hogy a tranzakciót a Játékos jóváhagyta-e vagy sem.
 • A fiókon elhelyezett összeg nem kamatozik.
 • Amennyiben hat hónapig nem használja fiókját, a fiók "alvó fióknak" minősül. A hat hónapos időtartam számítása a Játékos mindenkori legutolsó bejelentkezésének időpontjában kezdődik. Alvó fiók esetén a Társaság a fiók egyenlegének 10%-ával megegyező havi adminisztrációs díjat számít fel az alvó fiók megállapításának napjától. Az adminisztrációs díj legelőször az inaktivitás hatodik hónapjának utolsó napján kerül levonásra, majd ezt követően minden hónap utolsó napján egészen addig, amíg a fiók egyenlege lenullázódik. Amennyiben a Játékos bejelentkezik a fiókjába az adminisztrációs díj levonásának tíz hónapja során, a Társaság nem von le további adminisztrációs díjat, de nem köteles megtéríteni az addig levont díjat sem részben, sem egészben.
 • A Társaság bármikor felhasználhatja a fiók pozitív egyenlegét bármilyen, a Játékos részéről a Társaság felé fennálló tartozás kiegyenlítésére. Például, ha egy sportfogadás után a kifizetést követően a nyereményeket újra kell kalkulálni, a Társaságnak jogában áll a fiókon rendelkezésre álló összegből levonni az esetlegesen visszatérítendő összeget.
 • A Társaság időről időre a befizetett vagy felvett összegek vonatkozásában élhet a kerekítésre vonatkozó irányelveivel, amennyiben valutaátváltásra is sor kerül. Az irányelv alkalmazásával az US dollártól eltérő pénznemben befizetett vagy felvett összegeket fel- vagy lekerekítik az átváltás során. Például, ha az aktuális valutaárfolyam szerint 10 euró átváltása után a Játékos 13,61 US dollárra jogosult, a Társaság 14,00 US dollárt ír jóvá a fiókhoz rendelt számlán. A kerekítésre vonatkozó, időről időre érvényes szabályok az átváltás helyén érhetők el.
 • A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza vagy megtagadja a Játékos által vagy a fiók felhasználásával megtett fogadások és egyéb tétek megjátszását.
 • A Társaság részére befizetett minden összeg a Társaság nevén vezetett bankszámlán (a továbbiakban: "Elhatárolt Számla") kerül elhelyezésre Az Elhatárolt Számla egy olyan külön számla, amely kizárólag a játékosok által befizetett és nekik kifizetendő összegeket tartalmazza.
 • Amennyiben a Társaság bármikor fizetésképtelenné válna vagy felszámolás alá kerülne, a Társaság eszközeit és kötelezettségeit (ideértve az Elhatárolt Számlán elhelyezett összegeket is) a gibraltári törvények rendelkezései szerint kezeli. A hitelezőket (ideértve a Játékosokat is) a törvényben meghatározott elsőbbségi sorrend szerint fizetik ki.
 • Amennyiben a Szoftver harmadik fél által kifejlesztett alkalmazási interfészt használ, a Játékos korábbi szerencsejáték tevékenységével kapcsolatban rendelkezésre álló információ csak részben látható online.
 • Amennyiben a Játékos felügyelete alatt kiskorú gyermek áll, a Játékos köteles különleges figyelemmel és gondossággal eljárni és biztosítani azt, hogy a gyermek ne férhessen hozzá a Szolgáltatáshoz.

9. Fizetési tranzakciók és csalárd tevékenység

 • A Szolgáltatás felhasználói teljes körű felelősséggel tartoznak a Társaság felé fennálló tartozások kiegyenlítéséért. Ezennel Ön vállalja, hogy nem követel vagy von vissza és/vagy nem tagad meg már végrehajtott fizetési tranzakciót, illetve erre kísérlete sem tesz; ezenkívül vállalja, hogy a befizetés visszakövetelése, visszavonása vagy megtagadása esetén megtéríti a Társaság számára az ebből eredően érő károkat és visszafizeti a befizetett összeget. A Társaság saját belátása szerint felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását vagy visszatarthatja a számlán lévő összeget egyes játékosok, illetve bizonyos hitelkártya tulajdonosok vonatkozásában.
 • A Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited dolgozza fel a befizetéseket és kezeli a fiókon lévő összegeket, ezért a társaság neve kerül a hitelkártya-kivonaton (vagy más, használt fizetési eszköz vonatkozásában kiállított kivonaton) feltüntetésre. A törvényi szabályozástól függően a Társaság időről időre saját belátása szerint és előzetes bejelentési kötelezettség nélkül használhatja a vállalatcsoport bármely más tagjait a szolgáltatás nyújtására.
 • Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy harmadik fél hitelügynökségek szolgáltatásait használó játékosaink esetében hitelellenőrzést tartsunk a regisztráció során megadott információk alapján.
 • Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy harmadik fél elektronikus fizetési szolgáltatásokat és/vagy pénzügyi intézeti szolgáltatásokat használjunk a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő be-/kifizetések feldolgozására. Ön ezennel vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a harmadik fél elektronikus fizetési szolgáltatók és/vagy pénzügyi intézmények vonatkozó rendelkezéseit addig a mértékig amíg azok nem állnak ellentétben a Felhasználói Szerződés rendelkezéseivel.
 • Amennyiben okunk van feltételezni, hogy csalárd befizetés vagy kifizetés történik - ideértve a lopott hitelkártya használatát vagy bármely más csalárd tevékenységet (többek között a visszakövetelést vagy a befizetés más módon történő visszavonását) -, fenntartjuk magunknak a jogot az érintett felhasználó fiókjának zárolására vagy felfüggesztésére, illetve a kifizetések és az esetleges nyeremények visszavonására. A Társaságnak jogában áll az illetékes hatóságok vagy intézmények (pl. hitelellenőrző intézetek) értesítése mindennemű csalárd vagy más módon törvénybe ütköző cselekményről és behajtó cégek szolgáltatásait veheti igénybe a tartozások behajtása érdekében. Ugyanakkor a Társaság semmilyen körülmények között sem vonható felelősségre hitelkártya jogosulatlan használatáért függetlenül attól, hogy a hitelkártya eltulajdonításának tényét bejelentették-e vagy sem.
 • Célunk, hogy játékosaink befizetést teljesítenek számlájukra annak érdekében, hogy saját pénzükkel aktívan részt vegyenek a rendszerünk által kínált játékokban. Fenntartjuk a jogot, hogy azokon a számlákon, ahol ez nem történik meg, mindennemű kifizetés feltételeként előzetes tétek megjátszását írjuk elő a befizetett összeg terhére. A megjátszandó összeg a teljes befizetés valamely szorzataként kerül meghatározásra egyedi elbírálás alapján (pl. a befizetett összeg 1-szerese). Emellett fenntartjuk a jogot, hogy saját hatáskörben bizonyos játékok esetén a megjátszható téttel kapcsolatban feltételeket kössünk ki és így zárjuk ki az alacsony kockázatú fogadásokat és játékokat.
 • Fenntartjuk a jogot arra, hogy a fiókkal kapcsolatos befizetések és kifizetések után kezelési költséget számoljunk fel a "Pénztárban" időről időre részletezett rendelkezések szerint.
 • A fiókra beérkező befizetésnek minden esetben egy forrásból kell származnia (pl. hitelkártya, betéti kártya vagy feltölthető kártya) azzal, hogy a fizetési eszköz vonatkozásában Ön a számlatulajdonos.

10. Bónuszok

 • Az összes promóció, bónusz és különleges ajánlat mindig az adott promóció részvételi feltételei szerint valósul meg és mindennemű ajándék bónusz kizárólag az adott részvételi feltételek betartása mellett használható fel. A 2. cikkelybe foglalt rendelkezések módosítása ellenére, a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor visszavonja vagy módosítsa bármely promócióját, bónusz vagy egyéb különleges ajánlatát, vagy azok bármely rendelkezését és feltételét.
 • Ha a Társaság azt gyanítja, hogy a Szolgáltatás felhasználója visszaél vagy megkísérel visszaélni egy bónusszal, ajánlattal vagy más promócióval, illetve a felhasználó a Társaság által alkalmazott szerencsejáték-szabályt a saját előnyére vagy rosszhiszeműen szándékozik kihasználni, a Társaság saját belátása szerint visszatarthatja, megtagadhatja vagy visszavonhatja a bónuszt, ajánlatot vagy promóciót, illetve elállhat bármely előirányzattól az érintett játékos vonatkozásában akár ideiglenes vagy állandó jelleggel, valamint megszüntetheti a felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését és/vagy zárolhatja a felhasználó fiókját.
 • A Szolgáltatás felhasználói üdvözlő bónuszra kizárólag egyetlen alkalommal jogosultak. Azok a tagok, akik a Társaság vagy annak bármely fehércímkés partnerének első befizetői, de vagy jelenleg rendelkeznek vagy már korábban rendelkeztek fiókkal a Társaság által tulajdonolt vagy üzemeltetett Oldalak bármelyikén akár belső, házi fejlesztésű, akár fehércímkés termék vonatkozásában, nem jogosultak további üdvözlő bónusz felvételére kivéve, ha a Társaság saját hatáskörben ettől eltérően nem rendelkezik.
 • Amennyiben a Társaság azt gyanítja, hogy Ön tisztességtelen előnyhöz jutott az üdvözlő bónusz felhasználásával vagy más módon rosszhiszeműen járt el a Társaság tulajdonában álló és/vagy a Társaság által üzemeltetett Oldalak bármelyikén kínált bónuszajánlattal kapcsolatban, a Társaságnak jogában áll a Társaságnál üzemeltetett fiók zárolására vagy megszűntetésére, amely esetben a Társaságot semmilyen kötelezettség nem terheli a fiókon rendelkezésre álló bármely összeg megtérítésére.
 • Amennyiben azt gyanítjuk, hogy egy vagy több fiók üzemeltetése rendszerszerű - például valamilyen meghatározott fogadási technikát, vagy csoportos fogadást alkalmaz -, fenntartjuk a jogot arra, hogy az összes fiókot zároljuk vagy megszüntessük, amely esetben a Társaságot semmilyen kötelezettség nem terheli a fiókon rendelkezésre álló összeg kifizetésére.
 • A Játékos kérheti a bónusz eltávolítását a fiókjáról, de a bónusz eltávolításával a bónusz révén nyert összes nyeremény is eltávolításra kerül.
 • Ezúton értesítjük arról is, hogy az 'Azonosítás' bónuszt a Társaság saját belátása szerint kínálja játékosainak, így nem áll automatikusan minden olyan játékos rendelkezésére, aki sikeresen azonosítja magát. A 2. cikkelybe foglalt módosítási rendelkezés ellenére fenntartjuk magunknak a jogot a bónuszajánlat eltávolítására bármely időpontban. Az azonosítás okán járó bónusz kiajánlásakor bizonyos feltételeket figyelembe veszünk a bevont játékosok meghatározásához, mint pl. a származási ország, a befizetett összeg, a befizetés módja, illetve a fiók egyéb adatai. Kérjük, lépjen kapcsolatba az operations@cassava.net e-mail címen velünk, ha a bónuszajánlattal vagy a jogosultságával kapcsolatban kérdése merül fel.

11. A Társaság kötelezettségei

 • A Társaság nem köteles ellenőrizni, hogy a Szolgáltatás Játékosok részéről történő használata megfelel-e az időről időre frissülő Felhasználói Szerződésbe foglalt rendelkezéseknek.
 • A Társaság semmilyen körülmények között sem köteles kivizsgálni a Szolgáltatást felhasználó játékosok egymással kapcsolatos panaszait, ezzel kapcsolatban lépéseket tenni, valamely játékossal szemben bármilyen okból eljárni, ideértve többek között a Felhasználói Szerződés rendelkezésének megsértését is. A Társaságnak jogában áll saját belátása szerint eljárni, amennyiben feltételezi, hogy valamely játékos törvénybe ütköző tevékenységet folytat vagy egyéb módon megsérti a Felhasználói Szerződés rendelkezéseit, de erre nem kötelezhető.
 • A Társaság nem köteles a fiókhoz tartozó neveket és jelszavakat megőrizni. Amennyiben a Társaság gondatlanságán kívül valamilyen más okból nem találja, elfelejti vagy elveszíti a felhasználónevét vagy jelszavát, a Társaság nem vállal felelősséget.
 • A Társaság minden a Játékosok által átadott személyes adatot szigorúan az Adatvédelmi szabályzat előírásai szerint kezel.

12. SZAVATOSSÁG HIÁNYA

 • A SZOLGÁLTATÁST ÉS A SZOFTVERT MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁS NÉLKÜL KÍNÁLJUK. A TÁRSASÁG NEM NYÚJT SEM KIFEJEZETT SEM HALLGATÓLAGOS (SEM TÖRVÉNYI, SEM JOGSZABÁLYI, SEM EGYÉB KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN) SZAVATOSSÁGOT VAGY VÁLLALÁST IDEÉRTVE EGYEBEK KÖZÖTT A FORGALOMBA HOZHATÓSÁG FELTÉTELEIRE, AZ ELFOGADHATÓ MINŐSÉGRE, A RENDELTETÉSI CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, A TELJESSÉGRE, A SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZOFTVER PONTOSSÁGÁRA, VAGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGOK ÉS JOGSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGET IS. A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁVAL, MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS MINDEN KOCKÁZATOT A FELHASZNÁLÓ VISEL.
 • A TÁRSASÁG NEM SZAVATOLJA, HOGY A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, HOGY A SZOFTVER ZÖKKENŐMENTESEN, PONTOSAN, BIZTONSÁGOSAN, HIBAMENTESEN MŰKÖDIK, HOGY A HIBÁKAT KIJAVÍTJÁK VAGY HOGY A SZOFTVER VAGY A SZERVER, AMI A SZOFTVERT ELÉRHETŐVÉ TESZI, VÍRUS ÉS HIBAMENTES, ILLETVE, HOGY A SZOFTVER KÉPES AZ ANYAGOK TELJES FUNKCIONALITÁSÁT, PONTOSSÁGÁT ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁT BIZTOSÍTANI, ILLETVE A TÁRSASÁG NEM SZAVATOLJA A SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN AZ ÖN BIRTOKÁBA JUTÓ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁT.
 • A SZÁMLA RENDEZÉSÉVEL VAGY A SZOLGÁLTATÁS MÁS ELEMÉVEL KAPCSOLATOS VAGY ADATVESZTÉST OKOZÓ, VAGY AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉBEN VAGY SZOFTVEREIBEN KÁRT OKOZÓ RENDSZER- VAGY KOMMUNIKÁCIÓS HIBA, VAGY VÍRUS ELŐFORDULÁSA ESETÉN A TÁRSASÁG SEMMILYEN FORMÁBAN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN FELÉ ÉS FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT ARRA, HOGY AZ ÖSSZES ÉRINTETT JÁTÉKOT ÉRVÉNYTELENÍTSE ÉS BÁRMILYEN LÉPÉST MEGTEGYEN A HIBÁK KIJAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN AZZAL, HOGY A TÁRSASÁG NEM KÖTELES HÁTTÉRHÁLÓZATOT ÉS/VAGY RENDSZEREKET VAGY HASONLÓ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTANI.
 • A TÁRSASÁG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ÖN INTERNETES SZOLGÁLTATÓJA VAGY MÁS HARMADIK SZEMÉLY ÁLTAL VÉGREHAJTOTT VAGY ELMULASZTOTT TETTEKÉRT, AMENNYIBEN AZ ADOTT HARMADIK FÉLLEL ÖN AZÉRT LÉTESÍTETT SZERZŐDÉSES JOGVISZONYT, HOGY HOZZÁFÉRJEN A SZERVERHEZ, AMELYIK HOSZTOLJA AZ OLDALT.

13. Felelősség korlátozása

 • Ezennel elfogadja, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére, kizárólagos személyes kockázatára és saját akaratából használja.
 • A Társaság nem vállal felelősséget Önnel vagy más harmadik személlyel szemben semmilyen, a Szoftver vagy a Szolgáltatás Ön vagy harmadik fél általi felhasználásából eredő vagy azzal kapcsolatos kárért vagy veszteségért függetlenül annak természetétől, ideértve, de nem kizárólagosan a közvetlen és közvetett károkat, az üzleti veszteséget, az elmaradt hasznot (ideértve a várt nyeremény elvesztését vagy az átvételének elmaradását), üzletmenet fennakadást, üzleti információk elvesztését vagy bármilyen pénzbeli vagy járulékos veszteséget (még abban az esetben sem, ha Ön jelezte felénk a veszteség vagy kár várható keletkezését).
 • A Társaság nem vonható felelősségre sem szerződés alapján fennálló, sem szerződésen kívüli, az Oldalakon szereplő hivatkozások használatából eredő vagy azokkal kapcsolatban keletkező kár vagy veszteség esetén. A Társaság nem vállal felelősséget az Oldalakon hivatkozott vagy a Szolgáltatás révén elérhető Internetes oldalak tartalmáért.
 • Ezennel megerősíti, hogy a Társaság nem tartozik sem Ön, sem más harmadik fél felé semmilyen kötelezettséggel a Szoftver vagy a Szolgáltatás módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése esetén.
 • A Felhasználói Szerződés tartalmának egyik rendelkezése sem értelmezhető a Társaság felelősségének kizárásaként abban az esetben, ha a Társaság gondatlanságából eredően haláleset vagy személyi sérülés történik.
 • Ezennel vállalja, hogy műszaki hiba vagy átviteli késedelem vagy fennakadás, adatvesztés és adat- vagy kommunikációs hiba vagy vonalhiba, az Oldalakkal vagy azok tartalmával való visszaélés, tartalmi hiba vagy hiányosság, vagy bármely más, a Társaságon kívül álló tényezők miatt fellépő Szoftver vagy Szolgáltatási működési rendellenesség esetén:
  1. a Társaság nem vállal semmilyen felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségek, így a nyeremény elmaradása vonatkozásában; valamint
  2. amennyiben az ilyen meghibásodás eredményeképp megnő az Ön nyereménye vagy a kifizetés összege, az így megnövekedett összegre Ön nem formálhat jogot. Ön a hibáról köteles a Társaságot azonnal értesíteni és a számláján tévesen jóváírt összeget visszafizetni (a Társaság utasításainak megfelelően), ellenkező esetben a Társaság saját belátása szerint levonhatja az így nyert összeggel egyező összeget a fiókhoz tartozó számlájáról, vagy leírhatja az ilyen összeget a Társaság részéről Ön felé fennálló esetleges tartozás összegéből.

14. A jelen részvételi feltételek megsértése

 • Ezennel vállalja, hogy a Társaságot, annak fehércímkés partnereit és azok cégeit, azok tisztségviseloit, igazgatóit és alkalmazottait ?kérésre azonnal teljes mértékben kártalanítja, valamint mentesíti mindennemu keresettel, kártérítési követeléssel, kárigénnyel, veszteséggel, költséggel és kiadással szemben ideértve a jogi költségeket és minden egyéb díjat függetlenül azok okától ha az:
  1. a jelen Felhasználói Szerzodés Játékos általi megsértésébol ered;
  2. bármely törvény vagy harmadik félhez fuzodo jog Játékos általi megsértésébol ered;
  3. a Szolgáltatás vagy Szoftver Ön, vagy az Ön felhasználói adataival visszaélo személy általi felhasználásából ered függetlenül attól, hogy az az Ön jóváhagyásával vagy anélkül történt-e; vagy
  4. valamely nyeremény elfogadásával kapcsolatos.
  A rendelkezésre álló jogorvoslati lehetoségeken kívül, amennyiben Ön megsérti a Felhasználói Szerzodés jelen részvételi feltételeit vagy, ha a Társaság azt gyanítja, hogy Ön megsértette a Felhasználói Szerzodés jelen részvételi feltételeit, a Társaság rendelkezésre álló jogorvoslati lehetoségeken túl, a Társaság saját döntése szerint jogosult a nyeremények elkobzására annak érdekében, hogy a fiókon rendelkezésre álló pozitív egyenleg zárolására a károkat vagy az Ön részérol a Társaság felé fennálló tartozásokat ellentételezze az eset kivizsgálásának és/vagy a jogi eljárás kimenetelének függvényében. A Felhasználói Szerzodés rendelkezéseinek be nem tartása a Játékos kizárását, a számla zárolását és/vagy jogi lépések megtételét vonhatja maga után.

15. Jogvita

 • Ön ezennel elfogadja, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő véletlenszerű események kimenetelét véletlenszám-generátor határozza meg. Amennyiben a (az Ön hardverére telepített és azon futó) Szoftveren feltüntetett eredmény ellentétes a szerverünkön lévő eredménnyel, minden esetben a szerveren található eredmény az irányadó. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy (egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérülése nélkül) a Társaság nyilvántartásaiban szereplő adatok tekintendők véglegesnek a Szolgáltatás felhasználásának tekintetében és ilyen esetben Önnek nem áll jogában a Társaság döntését vitatnia.
 • Az eredeti tranzakciót követő 7. nap után semmilyen keresetet vagy jogvitát nem vesz a Társaság figyelembe. Ezennel elfogadja, hogy az ilyen jellegű jogvitákat és kereseteket első körben ügyfélszolgálatunk elé terjeszti az support@888.com e-mail címen vagy a fehércímkés termékhez kapcsolt e-mail címen és megadja az összes lényeges adatot, amelyre a Társaságnak vélhetően szüksége lehet az igény vagy a jogvita megítélésekor.
 • A Társaság ügyfélszolgálati csapata kivizsgálja az Ön keresetét és a döntéséről a beadvány benyújtásától számított 14 munkanapon belül értesíti Önt.
 • Amennyiben Ön nem ért egyet a Társaság döntésével, a döntés felülvizsgálatát kérheti az Ügyfélszolgálati igazgatótól, amely esetben haladéktalanul bocsássa a Társaság rendelkezésére a fellebbezésével kapcsolatos indoklását.
 • Az Ügyfélszolgálati igazgató felülvizsgálja a keresetét vagy jogvitáját és 14 munkanapon belül értesíti Önt a Társaság végleges és kötelező erejű döntéséről.

16. A Szerződés tartama és megszűnése

 • A Felhasználói Szerződés a regisztrációs folyamat befejezése után azonnal érvénybe lép és egészen a Szerződés - az abban meghatározottak szerinti - megszűnéséig érvényben marad.
 • A Társaság azonnali hatállyal megszűntetheti a Felhasználói Szerződést és a Játékos fiókját (ideértve a felhasználónév és a jelszó törlését is):
  1. ha bármilyen okból a Szolgáltatást nem kívánjuk tovább nyújtani akár konkrétan Önnek vagy általánosságban;
  2. ha okunk van feltételezni azt, hogy Ön a Felhasználói Szerződés valamely rendelkezését megsértette;
  3. ha a Szolgáltatás Játékos részéről történő felhasználása helytelen vagy a Felhasználói Szerződés szellemébe ütköző; vagy
  4. ha a Játékos fiókja bármilyen módon kapcsolatban áll egy olyan másik fiókkal, amit a Felhasználói Szerződés megsértése miatt megszűntettünk. Amennyiben a Játékos fiókja más zárolt fiókkal valamilyen módon kapcsolatban áll vagy azzal kapcsolatba hozható, a kapcsolat jellegétől függetlenül a fiók törölhető az érintett fiókokon megadott regisztrációs adatokkal együtt.
  5. bármely, a Társaság által megalapozottnak vélt okból.
 • Ettől ellentétes rendelkezés hiányában a jelen Felhasználói Szerződés megszűnésekor a fiókon rendelkezésre álló egyenleget visszatérítjük a játékosnak az igényléstől számított elfogadható határidőn belül a Játékos részéről felénk fennálló esetleges tartozások levonása után.
 • A Játékosnak bármikor elállhat a Felhasználói Szerződéstől (és kérheti felhasználónevének és jelszavának törlését) úgy, hogy e-mailben értesít minket a support@888.com e-mail címen vagy valamely fehércímkés termékhez tartozó e-mail címen. Az elállás a fiók (felhasználónév és jelszó) törlésével lép életbe az e-mail gibraltári szerveren történő fogadásának időpontjától számított 7 naptári napon belül, amennyiben a Játékos az e-mail elküldése után és a fiók Társaság általi lezárása közötti időben továbbra is a fiók feletti rendelkezésre jogosult személy.
 • A Felhasználói Szerződés megszűnése után a Játékos:
  1. nem folytathatja a Szoftver és a Szolgáltatás felhasználását;
  2. kifizeti a Társaság részére esetlegesen fennálló tartozásait; és
  3. eltávolítja és törli a Szoftvert a számítógépéről és megsemmisíti a birtokában vagy a felügyelete alatt lévő összes vonatkozó dokumentációt.
 • A Felhasználói Szerződéstől való elállás joga nem korlátozza a Felek egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit az (esetleges) szerződésszegés vagy egyéb jogsérelem esetén.
 • A Felhasználói Szerződés bármely okból történő megszűnésével, ha arról a Felhasználói Szerződés másként nem rendelkezik, illetve a megszűnés előtt szerzett jogok és kötelezettségek függvényében, egyik fél sem tartozik a másik félnek további kötelezettséggel a jelen Felhasználói Szerződés értelmében.
 • Amennyiben a Társaság szünteti meg a Felhasználói Szerződést a Játékos szerződésszegő magatartása miatt, a Társaság nem köteles visszatéríteni a Játékos számára a Játékos számláján lévő összegeket és a Játékos nem indíthat ilyen irányú követelést a Társasággal szemben.
 • Amennyiben az önkizárás lehetőségével kíván élni, úgy a Játékosnak tulajdonított összes fiókot zároljuk a felelősségteljes szerencsejátékra vonatkozó irányelveink szerint. Ugyanakkor, ha az ideiglenes "Szüneteltetés" lehetőségét választja, a számlát csak a Játékos által megjelölt saját fejlesztésű vagy fehércímkés termékek tekintetében zárjuk le. A játékos felelőssége a korlátozások betartása az adott időszak során.
 • Amennyiben korábban már volt szerencsejáték függőségből eredő vagy anyagi jellegű vagy bármilyen egyéb, a "felelősségteljes szerencsejáték" irányelveinkben leírt problémája, az Ön kizárólagos felelőssége, hogy a problémák fennállása alatt ne nyisson új fiókokat. Például, ha Önt függőség miatt korábban kizárták már a Társaság által üzemeltetett bármely termék használatából, az Ön felelőssége hogy a Társaság által üzemeltetett egyik termék vonatkozásában se nyisson új fiókot. Ha ennek ellenére megteszi, a fiókot azonnal bezárjuk, amint arról tudomást szerzünk. A probléma fennállása alatt nyitott fiókokra befizetett összegeket a Társaság nem köteles megtéríteni.

17. Általános rendelkezések

 • Amennyiben a Felhasználói Szerződés bármely része törvénytelennek, érvénytelennek, bármely okból végrehajthatatlannak minősül, az érintett rendelkezést a Felhasználói Szerződés többi részétől külön kell választani azzal, hogy az a Felhasználói Szerződés fennmaradó rendelkezéseinek érvényességére és végrehajthatóságára semmilyen hatással nem bír. Ilyen esetben az érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősített részt az alkalmazandó joggal összhangban kell értelmezni úgy, hogy az a lehető legjobban tükrözze a Felek eredeti szándékát.
 • A jelen Felhasználói Szerződés bármely rendelkezéséről való lemondás a Társaság részéről nem értelmezhető a lemondott rendelkezést megelőző vagy azt követő rendelkezésekről való lemondásként.
 • Kivéve, ha arról kifejezetten másként nem rendelkezik, a Felhasználói Szerződés tartalma nem létesít harmadik fél számára, illetve nem ruház harmadik félre semmilyen jogot.
 • A jelen Felhasználói Szerződés nem értelmezhető Ön és a Társaság között létrejött ügynöki, partneri, megbízotti, vagy bizalmi viszonynak vagy bármely más formájú közös vállalkozásnak.
 • A jelen Felhasználói Szerződés képezi a Társaság és Ön között létrejött, a Szoftver és a Szolgáltatás használatával kapcsolatos teljes megállapodást, ami felülír minden és bármely Ön és a Társaság között korábban létesített ugyanilyen célú megállapodást. Ezennel Ön megerősíti, hogy a Felhasználói Szerződés rendelkezéseinek elfogadásakor Ön nem hagyatkozott semmilyen egyéb nyilatkozatra, kivéve azt amit a Társaság a Felhasználói Szerződésben kifejezetten megfogalmazott.
 • A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Felhasználói Szerződést részben vagy egészben továbbadja, átruházza, továbbengedélyezze, vagy biztosítékként felajánlja az Ön előzetes jóváhagyása nélkül: (i) a Társasággal egyazon vállalatcsoportba tartozó bármely entitásnak, vagy (ii) a Társaság részvételével megvalósuló egybeolvadás, eszközértékesítés vagy egyéb hasonló vállalati tranzakció esetén. A Játékos a jelen Felhasználói Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit semmilyen módon nem adhatja vagy ruházhatja át, nem engedélyezheti tovább, illetve nem ajánlhatja fel biztosítékként.
 • A Játékos a jelen Felhasználói Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit semmilyen módon nem adhatja vagy ruházhatja át, nem engedélyezheti tovább, illetve nem ajánlhatja fel biztosítékként.
 • Az alkalmazandó törvények és jogszabályok függvényében a Társaság kiszervezheti a jelen Felhasználói Szerződés rendelkezései szerint nyújtott Szolgáltatást akár részben, akár egészben harmadik felek felé.
 • A Felhasználói Szerződésben szereplő "Ön" vagy "Játékos" vagy azok bármilyen ragozott formája alatt a Szolgáltatás vagy a Szoftver felhasználója értendő. Ettől eltérő rendelkezés hiányában a "mi" és annak egyéb névmási alakjai együttesen utalnak a Társaságra és annak leányvállalataira, igazgatóira, tisztségviselőire, alkalmazottaira, képviselőire és vállalkozóira.
 • A jelen Felhasználói Szerződés semmi nem értelmezhető a Társaság tulajdonában lévő eszközökre vonatkozó biztonsági érdekeltségek Játékosra történő átruházásaként ideértve a kételyek eloszlatása érdekében a Játékos fiókján rendelkezésre álló egyenleget is.

18. Szerencsejáték törvényi szabályozása

A Társaság működését a gibraltári törvények és a szerencsejátékra vonatkozó jogszabályok szabályozzák. Tudomásul veszi, hogy a Társaságot törvényi vagy jogszabályi rendelkezés kötelezheti arra, hogy Önnel vagy az Ön fiókjával kapcsolatban információkat adjon át a gibraltári vagy az egyesült királyságbeli hatóságoknak. A Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited és a 888 UK Limited társaságok engedélyeivel kapcsolatban további információt itt talál.


19. A Chat funkció

A Szolgáltatás felhasználásának részeként a Társaság chat funkciót is biztosíthat az Ön számára, amely segítségével Ön a Szolgáltatást használó más felhasználókkal kommunikálhat. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy megvizsgálja, illetve, hogy rögzítse a chat beszélgetések tartalmát. A chat funkció felhasználásának szabályai:

 • Tilos szexuális tartalmú nyílt utalásokat, súlyosan sértő kijelentéseket tenni ideértve az elfogult, rasszista, gyűlöletet keltő vagy profán tartalmakat is.
 • Tilos a Szolgáltatás más felhasználóira sértő, rágalmazó, zaklató vagy bántó kijelentéseket tenni.
 • Tilos bármely más online entitásokkal kapcsolatos hirdetéseket, promóciókat vagy más módon kapcsolatba hozható kijelentéseket feltenni.
 • Tilos a Társaságról vagy az Oldalakról vagy Társasággal összefüggésbe hozható más internetes oldalról hamis és/vagy rosszindulatú és/vagy a Társaságra nézve káros tartalmú kijelentéseket tenni.
 • Tisztában vagyunk azzal, hogy az angol nyelv sok játékosunknak nem az anyanyelve. Ugyanakkor jelenleg üzletpolitikánk szerint a chat alkalmazásban kizárólag az angol nyelv használata megengedett.

Amennyiben Ön megsérti a chat alkalmazásra vonatkozó fenti rendelkezések bármelyikét, a Társaságnak jogában áll Önt megfosztani a hozzáférés jogától, de akár átmeneti vagy végleges jelleggel meg is szüntetheti az Ön fiókját. Ilyen megszüntetés esetén a Társaság visszafizeti az Ön számára a fiókján rendelkezésre álló összeget a Társaság felé esetlegesen fennálló tartozás levonása után.
MEGJEGYZÉS: A chat funkció használata során minden megosztott személyes adat olvasható, legyűjthető, vagy felhasználható az ugyanazt a chat funkciót használó felhasználók által és felhasználható arra, hogy Önnek kéretlen üzeneteket továbbítsanak harmadik felek. A Társaság nem vállal felelősséget a Játékos által a chat funkció használatával megosztott személyes adatokért.


20. Ügyfélszolgálat és különleges ajánlatok

 • Az ügyfélszolgálat által fogadott a Játékos részérpl indítottó, a Szolgáltatás minőségével kapcsolatos telefonhívásokat rögzíthetjük.
 • Ezennel Ön kifejezetten engedélyezi, hogy a Társaság a regisztrációkor Ön által biztosított kapcsolati adatok felhasználásával alkalmanként közvetlenül felvegye Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatás felhasználásával vagy bármely más, a Társaság, annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai által kínált termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 • A Társaság nem tolerálja a felhasználók részéről a Társaság alkalmazottai felé megnyilvánuló sértő magatartást. Ha a Társaság saját belátása szerint valamely telefonon, élő chaten, e-mailben vagy más csatornán megvalósuló magatartást sértőnek minősít a Társaság alkalmazottjával szemben, a Társaságnak jogában áll az érintett Játékos fiókját zárolni vagy megszüntetni, amely esetben a Társaságot nem terheli semmilyen kötelezettség arra nézve, hogy a fiókon rendelkezésre álló összeget visszatérítse.
 • A Társaság időről időre különleges ajánlatokkal keresheti meg Játékosait. Az ajánlatokról a következő, nem kizárólagos csatornákon értesítheti Játékosait a Társaság: (i) e-mail, (ii) telefon, (iii) SMS és (iv) a Szoftveren belül megnyiló további ablakok. A promóciók 00:00 órától 23:59-ig tartanak a megadott napokon kivéve, ha a promóció Részvételi szabályzata ettől eltérően nem rendelkezik.
 • A Társaság a különféle kommunikációkkal kapcsolatban leiratkozási lehetőséget biztosít, és amennyiben Ön azzal élni kíván a Társaság azt minden esetben tiszteletben tartja.

21. Árfolyam

Ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy előfordulhat, hogy a jackpot és más promóciós összegek az Oldalon egy adott pénznemben kerülnek feltüntetésre, de a kifizetés más pénznemben történik. A fiók vonatkozásában végrehajtott be- és kifizetés során az összes valutaátváltást a Társaság hajtja végre a bankok és hitelkártya vállalatok által kínált napi kereskedelmi árfolyamokhoz közeli árfolyamon.


22. Eltávolítás és parancsikonok hozzáadása

Amennyiben a Szoftver letölthető verzióját használja, és el szeretné távolítani azt a gépéről, ezt a Programok hozzáadása/eltávolítása menüpont alatt teheti meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Szoftver telepítése során a rendszer az alábbi parancsikonokat helyezi el a számítógép asztalán:

 • Gyorsindító parancsikon
 • Asztal ikon
 • Kliens hivatkozás az Indító menüből
 • Termék mappa kliens és eltávolítás hivatkozással a Startmenü Program opciói alatt
 • Kliens hivatkozás a Startmenü Játék opciói alatt

Ha úgy dönt, hogy eltávolítja a Szoftvert, egyes regisztrációs kulcsok a számítógépén maradhatnak a felelősségteljes szerencsejáték szabályainak betartása, a csalási kísérletek kiszűrése és a Gibraltári Szabályzó Hatóság (GRA) vagy az egyesült királyságbeli szabályzó hatóság rendelkezéseinek kielégítése érdekében.


23. Minimum hardver követelmények

A letölthető játék minimális hardver követelményei:

 • PC:
  • OS - Windows XP SP2
  • CPU - Pentium 1.8 GHz (vagy egyenértékű AMD)
  • RAM - 760 Mb
  • HD - 50Mb szabad tárhely
 • Mac esetén a Társaság saját belátása szerint:
  • OS verzió: Mac OS X 10.6.8
  • CPU: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Memória: 4GB DDR2 667 MHz
 • A letöltést nem igénylő, azonnali játékot biztosító verziót a következő böngészők támogatják: legalább Internet Explorer 8.0, legalább Firefox 3, legalább Safari 4 vagy legalább Chrome 4.
 • Az Adobe Flash Player (legalább 10.3 verzió) szintén szükséges. Amennyiben a telepített Adobe Flash Player verziója nem kompatibilis a fenti követelményekkel, a felhasználó üzenetben értesül a frissítés szükségességéről.
 • Az iPhone, és iPad készüléken üzemelő mobilalkalmazás vonatkozásában a rendszer iOS 6.0 és a fölötti verziókat támogat.
 • Az android operációs rendszeren futó mobilalkalmazás vonatkozásában fennálló minimum követelmények:
  • ARMv7 processzor vector FPU-val, minimum 550MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 és AAC HW dekóder
  • Android™ 2.3 vagy a fölötti
  • 256MB RAM

Megjegyzés: saját belátásunk szerint megszüntethetjük a korábbi termékverziók hardver és szoftver támogatását.


24. Többvalutás Kaszinó

Ha Ön a kaszinószámláján elhelyezett összeget GBP vagy EUR pénznemben kívánja tartani, azt tanácsoljuk, hogy az összes telepített kaszinójátékot frissítse a legújabb verzióra, amely már többvalutás funkcionalitással is rendelkezik. Amennyiben a frissítés előtti korábbi kaszinó verziót használja, számos megjelenítési pontatlanságot tapasztalhat, amivel kapcsolatban semmilyen formában nem vállalunk felelősséget; például, a regisztrált pénznemben megjátszott lapelőzmények hibás valutajelzéssel jelennek meg, míg a megfelelő lapelőzmény csak a legújabb verzióban érhető el.


25. Irányadó jog

A Felhasználói Szerződésre és a felek közötti viszonyra, illetve azok értelmezésére a gibraltári jog az irányadó és a Játékos ezennel visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Felek között a Felhasználói Szerződéssel, annak érvényességével, hatályával, értelmezésével vagy teljesítésével vagy a Felhasználói Szerződés által létesített jogviszonnyal kapcsolatban vagy a Felhasználói Szerződéssel bármilyen más módon kapcsolatban felmerülő jogvita (ideértve kompenzációs kereseteket és ellenkereseteket is) esetén a Játékos a Társaság javára aláveti magát a gibraltári bíróságok kizárólagos illetékességének.


26. Nyelvi eltérések

A Felhasználói Szerződés eredetileg angol nyelven íródott. Ha a jelen Felhasználói Szerződés bármely fordítása és az eredeti angol nyelvű változat között bármilyen eltérés áll fenn, az angol nyelvű változatban található rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni.


27. A játékokra vonatkozó rendelkezések


Jackpot nyeremények

Ezennel vállalja, hogy amennyiben legalább US 20 000 dollár (vagy más pénznemben kifejezett azzal egyező) értékű jackpot nyereményt nyer kaszinó slot játékban, videó slot játékban, videó pókeren vagy bármely más jackpot játékban vagy gépen, Ön visszavonhatatlan, kizárólagos és állandó, a világ minden részére kiterjedő jogot ruház a Társaságra az Ön nevének, fényképének, képmásának marketing célokra történő felhasználására bármely médiában és Ön ezzel kapcsolatban mindenben együttműködik a Társasággal. A jackpot nyereményeket a Társaság saját belátása szerint akár max. 24 havi részletekben is kifizetheti.


Élő kaszinó

Ezennel tudomásul veszi, hogy az Élő kaszinó játékban való részvétel minimum hardver, szoftver és hálózati kapcsolati követelménye:

 • Hardver:
  • 2.5 GHz Intel Pentium III vagy 100% kompatibilis eszköz
  • 1 GB RAM
  • billenyűzet, egér
 • Szoftver:
  • Microsoft Windows XP SP2 vagy újabb verzió
  • SVGA videókártya legalább 800 x 600 felbontással
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 vagy frissebblater
  • Adobe Flash Player 9
 • Hálózati kapcsolat: 256 kbps

Kérjük, ne feledje, hogy saját belátásunk szerint megszüntethetjük a fent nevezett korábbi hardverek és szoftverek verzióinak támogatását.
Ezennel tudomásul veszi, hogy amennyiben az Élő kaszinóval fennálló kapcsolat a játékos oldali nem megfelelő hardver, szoftver és/vagy kapcsolati konfiguráció miatt bont, a Társaság semmilyen felelősséggel nem tartozik az érintett Játékos befizetésének és az ebből származó károk, vagy az elmaradt nyereség megtérítésére.


Póker

Ezennel tudomásul veszi, hogy a Játékos által többszereplős póker játékban megtett minden tét más játékosokkal és nem a Társasággal szemben megtett tétnek minősül. A Társaság nem vállal semmilyen kockázatot az Ön és a Szolgáltatás más felhasználói közötti fogadásokkal kapcsolatban. A Társaság semmilyen körülmények között nem tesz meg vagy fogad téteket.
Ezennel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a többszereplős pókerjátékok nyilvánosak, ezért azokat más játékosok is megtekinthetik vagy nyilvánosságra is hozhatják akár a játék során vagy azt követően.
Többszereplős pókerjátékok megrendezésére alkalmas platformot kínálunk a felhasználóinknak annak érdekében, hogy egymással szemben a Szoftver felhasználásával fogadásokat kössenek. A szolgáltatás ellentételezéseként:

 1. vagy jutalékot (rake) vonunk le a Házszabályok alapján; vagy
 2. versenyek esetén a nevezési díj egy adott százalékát számítjuk fel.

Összejátszás: Összejátszásról akkor beszélhetünk, amikor két vagy több játékos egy pókerasztalnál úgy kísérel meg tisztességtelen előnyhöz jutni, hogy egymással megosztja a lapjait vagy más információkat. Bármely játékos, aki a Szolgáltatás használata során összejátszik vagy arra kísérletet tesz, örökre kizárható a Szolgáltatás vagy a Szoftver, illetve a Társaság egyéb kapcsolódó szolgáltatásainak a használatából; az érintett játékosok fiókjai azonnali hatállyal megszüntethetők és a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett játékosok fiókjában rendelkezésre álló összegeket visszatartsa. Kifinomult technológiát fejlesztettünk ki annak érdekében, hogy kiszűrjük és azonosítsuk azokat a játékosokat, akik összejátszanak. Amennyiben a Társaság vélt összejátszásról értesül, saját belátása szerint megszüntetheti a gyanúval érintett játékosok hozzáférését a Szolgáltatáshoz és/vagy zárolhatja fiókjukat és visszatartatja a játékosok fiókján rendelkezésre álló összegeket. Egyik játékosnak sem áll jogában arra kötelezni a Társaságot, hogy lépjen fel összejátszással vagy más jellegű csalással meggyanúsított játékosokkal szemben.
Amennyiben Ön azt gyanítja, hogy egy játékos egy másikkal összejátszik vagy csal, vegye fel velünk a kapcsolatot az support@888.com e-mail címen vagy a vonatkozó fehércímkés termékhez tartozó e-mail címen.
Zsetonátjátszás: Zsetonátjátszásról akkor beszélünk, amikor egy játékos szándékosan elveszíti az összes zsetonját annak érdekében, hogy egy másik játékoshoz kerüljön az át. Bármely játékos, aki a Szolgáltatás használata során zsetonátjátszásban vesz részt vagy arra kísérletet tesz, örökre kizárható a Szolgáltatás vagy a Szoftver, illetve a Társaság egyéb kapcsolódó szolgáltatásainak a használatából; az érintett játékos fiókja azonnali hatállyal megszüntethető. Amennyiben a Társaság vélt zsetonátjátszásról értesül, saját belátása szerint megszüntetheti a gyanúval érintett játékosok hozzáférését a Szolgáltatáshoz és/vagy zárolhatja fiókjukat és visszatartatja a játékosok fiókján rendelkezésre álló összegeket. Ilyen esetben a Társaság nem köteles az érintett játékos fiókján lévő összeget a Játékos részére rendelkezésre bocsátani.
Amennyiben azt gyanítjuk, hogy egy vagy több fiók üzemeltetése rendszerszerű egy másik játékos kiszorítása érdekében vagy bármely egyéb rosszhiszemű cselekmény gyanúja merül fel más játékosokkal vagy a Társasággal kapcsolatban - pl. valamely módszerek és eljárások alkalmazását más játékosokkal szemben vagy csoportos összejátszást - a Társaság fenntartja magának a jogot az összes érintett fiók zárolására vagy megszüntetésére és ilyen esetben a Társaság nem köteles a zárolt fiókon rendelkezésre álló összegek visszatérítésére.
Beültető szoftveres segédeszközök: A szoftveres segédeszközök tilalmának alkalmazása mellett, tilos bármilyen más szoftvert vagy külső segédeszközt használni, amely véleményünk szerint alkalmas arra, hogy egy játékos egy asztalnál üres helyet találjon vagy automatikusan beüljön ("Beültető segédeszköz"). Folyamatosan ellenőrizzük a Szolgáltatások használatát azzal a céllal, hogy felismerjük a beültető segédeszköz használatát, illetve, ha megállapítást nyer valamely szoftveres segédeszköz használata, a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint intézkedéseket foganatosítson, ezen belül jogosult a visszaélő személy Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megakadályozására, a felhasználó fiókjának megszüntetésére és a számlán lévő pénzösszegek befagyasztására.
Visszaélés a "kiülés" funkcióval: A "kiülés" funkció célja, hogy hosszabb játékok során Ön rövid ideig felfüggeszthesse a játékot. Ne használja a funkciót, ha épp áll a játék az asztalnál vagy, ha arra vár, hogy játékosok csatlakozzanak az asztalhoz vagy felálljanak onnan. Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint intézkedéseket foganatosítsunk azon játékosokkal szemben, akik huzamosabb ideig kiülnek a játékból. A "Kiülés" funkcióval való ismételt visszaélés egyéb pókerjátékokból való ideiglenes vagy végleges kizárással járhat.
Fizetéssel kapcsolatos viták: A Szolgáltatás minden egyes felhasználója teljes felelősséget vállal arra nézve, hogy megfizeti a Szolgáltatás használói és/vagy a Társaság felé fennálló tartozásait. A Szolgáltatást felhasználó személy nyeremény kifizetés iránti követelése valamely másik, a Szolgáltatást felhasználó személy veszteségével kapcsolatban mindig közvetlenül a másik felhasználóval és nem a Társasággal szemben áll fenn. A Társaság semmilyen körülmények között nem felelős a a Szolgáltatás felhasználója tartozásának kifizetéséért, illetve az ilyen felhasználóval szembeni fellépésért. Szolgáltatás felhasználói között fennálló jogviták, egyebek között a fizetéssel összefüggő csalárd cselekményekkel kapcsolatos jogviták rendezése nem a Társaság felelőssége.
Amennyiben az Ön fiókja bármilyen módon pókercsalással - pl. zsetonátjátszással, összejátszással vagy csalásból származó összeg átutalásával - hozható összefüggésbe, a fiókját a Társaság megszüntetheti a fiókon elhelyezett összegek kifizetése nélkül függetlenül attól, hogy bizonyítható-e a csaló felhasználótól származó összeg befogadásának szándékos volta.
Pókerrel kapcsolatos csalás kivizsgálása során a Társaság semmilyen módon nem köteles a csalásból származó összeg felhasználására vagy befogadására vonatkozó magyarázatot elfogadni. Ha egy ilyen vizsgálat lezárul, és az Ön fiókját újraaktiváljuk, a csalárd tevékenységből származó összeget eltávolíthatjuk a számlájáról.
Átutalás – Ha úgy dönt, hogy a számláját banki átutalással tölti fel, ne feledje, hogy amint az összeget és a kedvezményezett nevét megerősíti, az utalás visszavonhatatlanná válik és a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal arra az esetre, ha az összeg téves kedvezményezetthez kerül. Ugyanakkor, a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármely átutalást visszairányítson, ha azzal kapcsolatban felmerül a csalás vagy más törvénybe ütköző cselekedet gyanúja.
Amennyiben az Ön fiókjára átutalással olyan fiókból kerül pénz, amelyikkel kapcsolatban biztonsági kételyek merültek fel, a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ön fiókját zárolja és a rajta lévő összegeket a visszatartsa a biztonsági kételyek eloszlatásáig az összes fiók vonatkozásában ideértve azt is, amelyikről az utalás érkezett. Egyik játékosnak sem áll jogában arra kötelezni a Társaságot, hogy bármilyen lépést tegyen összejátszással vagy más jellegű csalással meggyanúsított játékossal szemben. A Társaság a vizsgálattal vagy annak az eredményével kapcsolatban nem ad ki információt. A Játékos teljes mértékben tisztában van a Szolgáltatás révén folytatott szerencsejáték-tevékenységből eredő pénzvesztés lehetőségével és veszélyével és ezzel kapcsolatban vállal minden vonatkozó felelősséget. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatást kizárólag saját akaratából, felelősségére és kockázatára használja. Az itt megjelölteken kívül a Játékos számára más kereseti lehetőség nem áll rendelkezésre a Társasággal és annak kapcsolt vállalkozásaival vagy fehércímkés partnereivel, azok igazgatóival, tisztségviselőivel vagy alkalmazottaival szemben.


Élő póker

Az élő pókerjátékban való részvételhez a számítógépéhez kapcsolt webkamerával kell rendelkeznie.
Az élő játékból kiülő játékosok helyét azonnal felszabadítjuk annak érdekében, hogy a várólistán lévő játékosok beszállhassanak (amennyiben a várólista nem üres).
A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy korlátozza a videópóker asztalokat "megfigyelő" játékosok számát és a számot időről időre módosítsa.
Az élő videópóker asztalok használatának szabályai:

 • Tilos szexuális tartalmú nyílt utalásokat, súlyosan sértő kijelentéseket tenni vagy más módon erre utaló magatartást tanúsítani ideértve az elfogult, rasszista, gyűlöletet keltő vagy profán megnyilvánulásokat is.
 • Tilos az asztalnál játszó más játékosokra sértő, rágalmazó, zaklató vagy bántó kijelentést tenni vagy más módon ilyen magatartást tanúsítani.
 • Tilos olyan kijelentéseket tenni vagy olyan magatartást tanúsítani, ami kereskedelmi vagy magán érdekeltségek hirdetésére vagy népszerűsítésére tesz kísérletet.

Amennyiben Ön az élő videópóker asztalok használatára vonatkozó fenti rendelkezések bármelyikét megszegi, a Társaságnak jogában áll Önt a pókerteremből eltávolítani, illetve bármilyen más, szükségesnek ítélt intézkedést megtenni, ami jelentheti a fiókjának átmeneti felfüggesztését vagy akár a végleges megszüntetését is. Ezenkívül a Társaság visszatarthatja a videópóker asztalokkal összefüggő promóciókban nyert díjakat, amennyiben a nyertes játékos bármely vonatkozó szabályt megszegte, ideértve a kamera szándékos eltakarását vagy a felvételkészítés megakadályozását is.
Ugyanakkor a Társaság nem vállal felellősséget a webkamerák tartalmáért, a webkamerák révén látható személyek kijelentéseinek tartalmáért, illetve semmilyen vélt sérelemért vagy inzultusért. A Társaság nem köteles a képeket és a megnyilvánulásokat nyomon követni, illetve panasz esetén a kivizsgálás eredményéről a panaszt tevőt értesíteni.
A videópóker asztaloknál megvalósuló játékban való részvételével Ön beleegyezik abba és egyben a Társaságra ruházza a jogot arra, hogy a Társaság felhasználja az Ön nevét, hangját, képmását, fényképét és az országának megnevezését bármilyen promóciós és marketing célra mindennemű fizetési kötelezettség nélkül.
Ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság filmre veheti és lefényképezheti a pókerasztalokat, illetve az eseményeket élő streamen közvetítheti is az Oldalain.
Ezenkívül Ön azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy az élő pókerasztalokon való részvétellel az asztalnál ülő játékosoknak lehetősége van felhasználni és közzltenni az Ön képmását és hangját a Társaság ellenőrzése nélkül és ebben a vonatkozásban Ön a Társasággal szemben nem indíthat semmilyen keresetet.


Sportfogadás

Kérjük, olvassa el a "888sport sportfogadásra vonatkozó szabályzatát".


Bónuszok

Ha a Társaság azt gyanítja, hogy valamely játékosa bármily módon visszaél a befizetési bónuszokkal, a Társaságnak jogában áll az érintett játékos fiókját és a Szolgáltatásban részt vevő egyéb fiókjait megszüntetni és a rendelkezésre álló összegeket visszatartani. A visszaélésre vonatkozó gyanú alapja lehet a befizetési bónuszok megszerzésének céljával megvalósuló befizetési/pénzfelvételi/újbóli befizetési tendenciák azonosítása.
Ha a Társaság azt gyanítja, hogy valamely játékosa bármilyen módon visszaél az ingyenes oldalakkal és az ingyenes játékokkal kapcsolatos ajánlatokkal, a Társaságnak jogában áll az érintett játékos fiókját és a Szolgáltatásban részt vevő egyéb fiókjait megszüntetni és a rendelkezésre álló összegeket visszatartani. Amennyiben a Társaság azt gyanítja, hogy egy játékos az ingyenes játékokat kínáló oldalak szellemiségével és céljaival ellentétes magatartást tanúsít - pl. ismételten csak ingyenes játékokban vesz részt, vagy egy ingyenes játékra megvásárolja az összes rendelkezésre álló jegyet - a Társaságnak jogában áll a vonatkozó és a Szolgáltatásban részt vevő összes további fiók megszüntetése és a rendelkezésre álló összegek visszatartása.
Amennyiben azt gyanítjuk, hogy egy vagy több fiók üzemeltetése rendszerszerű - például valamilyen meghatározott fogadási technikát, vagy csoportos fogadást alkalmaz -, fenntartjuk a jogot arra, hogy az összes fiókot zároljuk vagy megszüntessük, amely esetben a Társaságot semmilyen kötelezettség nem terheli a fiókon rendelkezésre álló összeg kifizetésére.


Legutóbbi frissítés: 2015. november 22.


KÉRJÜK, NYOMTASSA KI ÉS ŐRIZZE MEG A FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS MÁSOLATÁT SZEMÉLYES FELHASZNÁLÁSRA.